Департамент освіти Луцької міської ради

Філологічні дисципліни

На шляху до професійного удосконалення

      Відповідно до плану роботи міського методичного кабінету 20.10.2020 року на базі Луцької СЗОШ №5 відбувся онлайн-семінар-практикум учителів української мови та літератури на тему «Акмеологічні технології на уроках словесності як засіб формування ключових життєвих компетентностей учнів».

     У ході роботи педагогами закладу були запропоновані цікаві матеріали з досвіду роботи та теоретичний контент з теми, яку презентували (доповідь на тему «Акмеологічний супровід навчання української мови та літератури в режимі інновацій» заступника директора Луцької СЗОШ № 5, учителя української мови й літератури). Цікавою для учасників семінару була віртуальна екскурсія кабінетом народознавства, яку підготувала Сидун Л.П., завкабінетом, голова МО вчителів української мови й літератури. Педагоги-словесники Чижик І.Г. та Шимчук Л.В. поділилися власними напрацюваннями із зазначеної теми через презентаційний формат «Проєктна робота на уроках словесності» та формат відеоуроку на тему «Відомості із синтаксису та пунктуації». Методичні знахідки з реалізації власної педагогічної ідеї запропонувала у форматі відеопрезентації Сидун Л.П., учитель української мови і літератури. На завершення заходи колеги із СЗОШ №5 підготували рефлексійну емоційну хвилинку, що стало приємним доповненням до змістового наповнення семінару.

    25 серпня 2020 року відбулося традиційне серпневе секційне засідання учителів-словесників міста. В межах фахового міського методичного об’єднання розглянуто підсумки роботи учителів української мови і літератури, зарубіжної літератури та завдання на новий навчальний рік, інструктивно-методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо викладання предметів в закладах загальної середньої освіти у 2020-2021 н.р. Особлива увага була приділена питанням організації освітнього процесу із застосуванням дистанційних технологій. Також йшла мова про те, що сучасні педагогічні технології, інноваційні процеси розвитку і реформування освіти мають бути спрямовані на особистість дитини, на розкриття її інтелектуальних, творчих здібностей, на задоволення потреб у самовизначенні.

      У ході роботи секції виступили: Куляк С.В., завідувач ММК, та голови міських методичних об’єднань – Лукашевська І.В. (зарубіжна література) та Долонська Т.О. (українська мова і література). Педагоги отримали необхідну інформацію із свого фаху, а також ознайомилися із досвідом роботи колег міста, області, України.

      Презентація