Управління освіти Луцької міської ради

Головна

Освіта має бути істинною, повною, ясною та міцною.

Я.А. Коменський

Переміни у суспільстві, у відношенні до ціннісних орієнтирів, у ставленні громадськості міста до освіти  і освіченості зумовили потребу в удосконаленні та досягненні якісно нових результатів.

Це стало можливим завдяки створенню креативного освітнього середовища, зміщенню акцентів від простого виконання функціональних обов’язків до творчого переосмислення  підходів в організації освітнього процесу.

Сучасний освітній простір вимагає ініціативних,  мобільних, гнучких педагогів, які  свідомо сприймають, розуміють і втілюють інновації у практику своєї діяльності, що є головною складовою успіху.

Управління освіти Луцької міської ради, міський методичний кабінет та інші структурні підрозділи вважають першочерговим завданням створення умов для якісно нової організації діяльності освітніх закладів міста, для постійного пошуку ефективних форм і методів модернізації освітнього процесу,  забезпечення цілеспрямованого науково-методичного   керівництва роботою керівних і  педагогічних кадрів.

Цілепокладання,  відображене у планах, програмах, концепціях, проектах, є прогностичним шляхом до вирішення завдань, окреслених темою "Науково-методичні засади управлінського супроводу якісною освітою". Вона сформульована на основі діагностичних досліджень та зорієнтована на потреби міста й регіону. До  її реалізації активно залучаються управлінські, методичні структури, Асоціація керівників, Рада директорів закладів освіти, органи учнівського самоврядування, за згодою – науковці.

Менеджери освіти глибоко переконані у тому, що в основі позитивних змін – надання якісних освітніх послуг, розвиток творчого потенціалу, плекання обдарувань учительства та вихованців, нової генерації лідерів. Креативний наставник – джерело пробудження, формування здібностей, нахилів, талантів дітей, що є одним з головних аспектів діяльності дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійної  освіти міста.

Основні акценти у створенні якісного освітнього середовища розставив начальник управління освіти виконкому Луцької міської ради (1991-2006 рр.) Михайло Хомович Махомед. Це за його ініціативи у навчально-виховний процес були запроваджені інноваційні технології, проводилися заходи, спрямовані на розвиток творчого потенціалу педагогів і вихованців. Будучи особистістю активною, професійною, креативною, він мотивував колег до співпраці з науковцями, до експериментальної діяльності.

Його ідеї активно втілювали в практику роботи завідувачі міського методичного кабінету Ніна Георгіївна  Мокійчук та Тетяна Павлівна Матіюк.

Велику роль у розвитку освіти міста  Луцька, в удосконаленні системних підходів до її успішного функціонування  відіграла заступник начальника управління освіти Ярослава Василівна Калинович (1991-2007).

Багато зусиль для розширення мережі освітніх закладів, зміцнення їх матеріально-технічного забезпечення приклали начальники управління освіти Луцької міської ради Сергій Миколайович Калуш (2006-2010 рр.) та Анжела Віталіївна Масиник (2010-2011 рр.). Запровадження ідей новизни були в центрі уваги начальника управління освіти  Олега Володимировича  Гребенюка (2011-2017) рр..

Сьогодні освітню галузь міста очолює Зіновія Богданівна Лещенко (із травня  2017  р.). Творчий, досвідчений, знаючий керівник, яка вважає своїм обов’язком створювати всі умови для розбудови сучасного освітнього простору, ефективної координації професійних дій щодо реалізації концепції "Нова українська школа" на засадах педагогічного партнерства, компетентнісного управлінського підходу з використанням кращих взірців вітчизняного та міжнародного досвіду.


Останні новини:

Луцьк - без сміття

Дата створення: 10:13 05.03.2021

У ногу з часом – і попереду на крок…

Дата створення: 17:04 17.02.2021


Випадкові фото:

Перейти у фотогалерею »