Департамент освіти Луцької міської ради

Управління освіти Луцької міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 28 Луцької міської ради»

Місце знаходження закладу: 43010, Волинська область, м. Луцьк, вул., Дубнівська 32, тел. 24-54-72, 24-58-51.

Місце проведення конкурсу: м. Луцьк, вул. Шевченка, 1, каб. № 3, Телефон для довідок: 72-52-14.

Дата та час проведення конкурсу: 27.01.2020 об 11 год.

Умови оплати праці: посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з контрактом, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2007 №643 «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки», наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», наказу Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 №102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти».

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: посаду керівника закладу може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психологічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, за адресою: м. Луцьк, вул. Шевченка, 1, каб № 3 подають  наступні документи:

- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

- довідку про відсутність судимості;

- мотиваційний лист, складений у довільній формі.

          Особа може подати інші документи, які підтверджують її професійні або моральні якості.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

          Строк подання документів для участі в конкурсному відборі становить від 20-30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору. Подача документів для участі – 16.01.2020 року до 14.00 год.

          Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі у конкурсі конкурсна комісія:

- перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;

- приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;

- оприлюднює на офіційному сайті управління освіти перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі.

          Ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору (до 17.01.2020).

          Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

- перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема законів України «Про освіту»«Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року   № 988-р;

- перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

- публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

          Перевірка знання законодавства проводиться у формі письмового тестування. Перелік питань, зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання тестувань і завдань розробляється і публікується з оголошенням про проведення конкурсу.

          Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

          Конкурсна комісія упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визначає конкурс таким, що не відбувся.

ПЕРЕЛІК  ТЕСТОВИХ  ПИТАНЬ  НА  ПЕРЕВІРКУ  ЗАКОНОДАВСТВА  УКРАЇНИ  У  СФЕРІ  ЗАГАЛЬНОЇ  СЕРЕДНЬОЇ  ОСВІТИ 

1. Як реалізується представницька функція директора школи.

2. Що є правовою основою освітньої діяльності.

3. Які основні вимоги до написання наказу по школі.

4. Найвища соціальна цінність в Україні.

5. Державна мова в Україні.

6. Засади, на яких грунтується суспільне життя в Україні.

7. Державні символи.

8. Право на освіту.

9. Обов’язки громадянина України.

10. Які є стилі керівництва коллективом.

11. Хто такий «менеджер освіти».

12. Що означає поняття «делегування повноважень».

13. Назвіть основні методи вирішення конфліктів у колективі.

14. Поясність термін «маркетинг».

15. Хто із керівників школи несе персональну відповідальність за організацію і якість освітнього процесу?

16. Хто призначає директора школи?

17. Назвіть вид внутрішньо шкільного контролю, при якому підлягає вивченню і перевірці вся система роботи вчителя, групи вчителів.

18. Назвіть основний документ у плануванні роботи школи.

19. Яка періодичність проведення чергової атестації педагогічних працівників.

20. Хто проводить атестацію педагогічних працівників.

21. Що таке «внутрішня система якості» у закладах освіти.

22. Що входить у зміст методичної роботи.

23. Назвіть найбільш поширену групову форму методичної роботи з учителями.

24. Яка періодичність проходження педагогічними працівниками курсової перепідготовки?

25. Назвіть форму методичної роботи, яка, в основному, використовується під час проведення атестації педагогічних працівників. Учитель звітує про результати навчально-виховної роботи, ділиться своїми знахідками, методичними доробками, знайомить колег з технологією власного досвіду

26. Назвіть педагога-новатора, темою досвіду якого є використання диференційованого підходу до учнів на уроках у 1-4 класах

27. Які дисциплінарні стягнення передбачені трудовим законодавством України?

28. Яким основним нормативно-правовим документом регулюються трудові відносини в Україні?

29. Трудовий договірце….

30. Ознаки демократичного стилю керівництва.

31. Завдання загальної середньої освіти.

32.Типи закладів загальної середньої освіти.

33.Засновники закладів загальної середньої освіти.

34. Освітня програма та навчальний план закладу загальної середньої

освіти.

35. Наглядова (піклувальна) рада закладу загальної середньої освіти.

36. Установчі документи закладу освіти.

37. Повноваження керівника закладу освіти.

38. Форма трудового договору з керівником закладу освіти.

39. Академічна доброчесність.

40. Інституційний аудит.

41. Територіальна доступність загальної середньої освіти.

42. Зовнішнє незалежне оцінювання.

43. Наповнюваність класів закладів загальної середньої освіти.

44. Порядок зарахування до 1-го класу здобувачів освіти.

45. Види освіти.

46. Концепція «Нова українська школа».

47. Навчальний рік та режим роботи закладу.

48. Створення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання закладу.

49. Державний нагляд.

50. Опублікування інформації на сайті закладу.

 

КРИТЕРІЇ  ОЦІНЮВАННЯ  КАНДИДАТІВ 

          Перевірка на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти здійснюється шляхом письмового тестування. Із загального переліку питань для кожного учасника тестування надається 50 тестових питань. Всі кандидати виконують один варіант. Для визначення результатів письмового тестування використовується така система: за кожну правильну відповідь виставляється 1 бал. Загальна кількість балів, яку можна отрмати за результатами тестування становить 50 балів. Результати тестування вважаються позитивними, якщо учасник набрав пороговий рівень балів (50 %).

          Загальний час для проведення тестування повинен становити не більше 40 хвилин.

          Кандидати, які за результатами набрали менше 50%, а також кандидати, які не з’явилися для його проходження протягом часу, передбаченого для тестування всіх кандидатів, вважаються такими, що не пройшли тестування та не можуть бути допущені до чергового етапу конкурсу.

          Проведення презентації перспективного плану розвитку закладу освіти відбутиметься того ж дня, що і перевірка знання законодавства і розв’язання ситуаційного завдання.

          Розв’язання ситуаційних завдань проводиться з метою з’ясування спроможності кандидатів використовувати свої знання та досвід під час виконання посадових обов’язків шляхом оцінки відповідності професійної компетентності та професійних знань кандидата встановленим вимогам, зокрема на знання спеціального законодавства, що пов’язані із завданнями та змістом роботи на посаді директора закладу загальної середньої освіти. Усі кандидати, які претендують на одну посаду, розв’язують однакове ситуаційне завдання.

          Голова комісії оголошує ситуаційне завдання, яке розв’язують кандидати.

          На розв’язання одного ситуаційного завдання кандидатові надається не більше 10 хвилин.

          Після завершення розв’язання ситуаційних завдань або після закінчення часу, відведеного на їх розв’язання, кандидати віддають бланки з розв’язаними тестами і ситуаційними завданнями секретарю ксмісії.

          Правильне розв’язання ситуаційного завдання максимально оцінюється в 30 балів і виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків.

          Остаточний бал за розв’язання ситуаційного завдання є середнє арифметичне значення індивідуальних балів, виставлених членами конкурсної комісії.

          Кандидати, які під час розв’язання ситуаційного завдання отримали середній бал 15 або нижче, а також кандидати, які не з’явилися для розв’язання ситуаційних завдань, вважаються такими, що не пройшли конкурс. Такі кандидати не допускаються до чергового етапу конкурсу.

          Відкрита публічна презентація перспективної плану розвитку навчального закладу перед конкурсною комісією здійснюється особисто конкурсантом у спосіб, який визначає сам конкурсант державною мовою, а також шляхом надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Регламент етапу:

виступ претендента - до 10 хв.;

запитання та обговорення - до 10 хв.

          Оцінювання професійної компетентності кандидатів за результатами публічної презентації здійснюється шляхом виставлення балів членами конкурсної комісії.

          Максимальна кількість балів за презентацію перспективного плану розвитку закладу освіти становить 20 балів.

          Загальна кількість балів кандидата визначається шляхом додавання балів, виставлених за результатами всіх етапів конкурсу: тестування, вирішення ситуаційного завдання та презентації.

          Переможцем вважається особа, яка набере найбільшу кількість балів за результатами всіх випробувань.

          Протягом трьох робочих днів з дня визначення переможця конкурсу начальник управління освіти за погодженням із міським головою призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір (контракт) строком на шість років (строком на два роки – для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше) на підставі рішення конкурсної комісії.

 

ЗРАЗОК

 ситуаційного завдання

 

          Вчитель фізичного виховання не вийшов на роботу, не попередивши дирекцію закладу. Мобільний телефон знаходиться поза зоною досяжності. З’ясувати причини відсутності дирекції закладу впродовж робочого дня не вдалося. На другий робочий день вчитель фізкультури з’явився на роботу. Які дії має вчинити директор згідно вимог законодавства по відношенню до вчителя фізичного виховання?« повернутися до списку оголошень